• Eesti

Koolitused

Tuuleenergia klaster korraldab regulaarselt oma liikmetele tuuleenergia teemalisi üritusi ning aeg-ajalt ka laiemale publikule suunatud infotegevusi.

Eesti Tuuleenergia klaster koostöös Eesti Passiivmajaliiduga korraldas 2014. aasta sügisel:

Tuuleenergia_koolitus_215x140 (3)

Koolituspäevad olid mõeldud eelkõige projekteerijatele, arhitektidele ja ametnikele, kes puutuvad kokku taastuvenergia lahenduste planeerimisega.

Kuidas kasutada taastuvenergiat uutes ehitistes?

Viimane neist toimus 20. novembril TALLINNAS (Tallinna Ülikooli Konverentsikeskus, Hoone: Mare, Uus-Sadama 5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv näeb ette, et 31. detsembriks 2020 on kõik uued hooned ning pärast 31. detsembrit 2018 uusehitised, mida kasutavad ja omavad riigiasutused, liginullenergiahooned. Direktiivist lähtuvalt saab trend olema ehitada uusi maju selliselt, et lisaks energiasäästlikule on need ka energiat tootvad. See loob uue turu väiketuulikute ja päikesepaneelidele, mis omakorda nõuab oskusteavet ja kogemusi, kuidas projekteerimisel taastuvenergia väikeseadmeid majaga integreerida.


Koolituspäev kätkes endas teemasid:

Taastuvenergia tootmisseadmete integreerimine hoonetega. Kas kauge tulevik? Jaanus Uiga, Eesti Arengufond ja Eesti Maaülikool

Eraisikute võimalused ja valikud tuulest elektri tootmiseks Criss Uudam, väiketuulikute iseehitaja

Väiketuuliku optimaalne mastikõrgus. Mis oleks kui … ? Jaanus Uiga, Eesti Arengufond ja Eesti Maaülikool

Päikeseelektri süsteemide põhitõed  Andri Jagomägi, Tallinna Tehnikaülikool

Praktilisi näiteid päikesepaneelide ja -kollektorite kasutamisest Eestis Anti Tiik, Bakeri OÜ

Väiketootjate liitumine elektrivõrguga  Ott Antsmaa, Elektrilevi OÜ

Hea sisekliima ning energiatõhusus Eesti esimese passiivmaja näitel Kuldar Leis, Eesti Passiivmajaliit

Targad energialahendused Indrek Raide, Nordic Energy Solutions OÜ


Koolituspäevi viis läbi Tuuleenergia klastri arendusjuht Mihkel Loorits.

EL_Regionaalareng_horisontaalETEA_EST_vaike_ekraan-01EA_logo_eesti_kaetud_260x43