• Eesti

Hindamisseminarid

Tuuleenergia klaster viib korra aastas oma liikmete seas läbi ürituse, kus küsitakse tagasisidet tehtud tööle ning nii klastri sisesele kui välisele kommunikatsioonile.

Hindamiseminari eesmärgiks on saada klastri töötajatele ja juhtkonnale vajalikku infot, mis on hästi läinud, kus on arenguruumi ning eelkõige, kas klaster täidab talle püstitatud eesmärke.

  • 2010 aasta tegemiste kohta tagasiside saamiseks toimus seminar 05.01.2011. aastal, vastajaks oli 12 klastri liiget. Vaata lähemalt: I hindamisseminari tulemused
  • 2011 aasta tegemiste kohta tagasiside saamiseks toimus seminar 04.01.2012. aastal.
  • 2013 aasta kohta klastri liikmetelt tagasiside saamiseks korraldati hindamisseminar 6. jaanuaril 2014.