• Eesti
  • English

Klastrist lähemalt

Tuuleenergia klaster on Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni algatus, mida kaasrahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) klastrite programmist Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu ja Tallinn linna Ettevõtlusamet.

Tuuleenergia klaster on võtnud endale eesmärgiks välja töötada Eesti tuuleenergia tööstusharu arengustrateegia ning luua oma partneritele eeldused osalemiseks rahvusvahelistes energiatootmis- ja tehnoloogiaalastes koostööprojektides.

Vaata ülevaadet 2010. aastal kokku lepitud tuuleenergia klastri strateegiast. 2013. aasta lõpus uuendati klastri strateegiat.

Klastri 2010-2015 strateegia elluviimine panustab otseselt ka “Energiamajanduse riiklikus arengukavas aastani 2020” seatud taastuvenergeetika ja energia säästmisega seotud eesmärkide täitmisse.

Klastri katusorganisatsiooniks on Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon. Klastri partneriteks on ettevõtted nii metalli-, IT-, kui ka tuuleenergia arenduse ja elektritootmise valdkonnast, ning ka haridus- ja teadusasutused. Lisaks teeb tuuleenergia klaster koostööd teiste maade tuuleenergia klastrite ja rahvusvaheliste partneritega.

Mõningad näited tehtud töödest:

  • Liikmete ja avalikkuse teadlikkuse tõstmine – koostatud ja välja antud raamat Väiketuulikute ABC, mis sisaldab soovituslikke juhiseid kohalikele omavalitsustele väiketuulikute planeerimiseks, aga ka nõuandeid väiketuuliku soetamiseks.
  • Analüüsid ja uuringud -