• Eesti

Klastri sünd

Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon alustas aastal eeltegevusi tuuleenergia klastri loomiseks. Eelklastri perioodil alustati tegevusi selgitamaks välja vajadused ja võimalused ettevõtete koostööks tuuleenergia valdkonnas.

  • 09. aprillil 2010 sõlmis Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon koos üheksa ettevõtte ning kahe teadusasutusega konsortsiumilepingu tuuleenergia klastri loomiseks, mille eesmärgiks on hoogustada ühistegevuste abil koostööd Eesti tuuleenergeetika sektori ettevõtete ja ülikoolide vahel ning suurendada tuuleenergia klastri ettevõtjate rahvusvahelist konkurentsivõimet.
  • 2014. aasta veebruaris toimus konsortsiumlepingu uuendamine, mille jooksul liitus klastriga uusi partnereid.
  • Alguskonsortsiumist (2010. aastast) on endiselt 9 organisatsiooni ka täna partnerid, sh pole lahkunud ühtegi võtmepartnerit. Lisandunud on 6 ettevõtet ja 1 liit.Fotod: 9. aprill 2010 Tuuleenergia klastri loomine