• Eesti
  • English

Tallinna Tehnikaülikool

energeetikalogoTõnu Lehtla, TTÜ Energeetikateaduskonna dekaan: „Uus aastatuhat nõuab energeetikalt uusi lahendusi, senised traditsioonilised energiaallikad ja -tootmisprotsessid on asendumas uutega. Arvestades tuuleenergia kasutamise populaarsuse kasvu ja samas sellega seotud probleeme, on tegemist tähtsa koostöövõimalusega Tallinna Tehnikaülikooli ja ettevõtete vahel.”

Väljund tuuleenergeetika klastris:

  • TTÜ eesmärk on püsida pidevalt uuenevas elektroenergeetika valdkonnas Eestis juhtiva keskusena. TTÜ aitab kaasa tuuleenergia laiemale rakendamisele elektri tootmisel Läänemere piirkonnas. Eesmärkide saavutamine toimub läbi oskusteabe täiustamise ja levitamise.
  • Elektroenergeetika instituudi valdkond on elektrienergia optimaalne ja ohutu tootmine, ülekandmine ning jaotamine. Uueks suunaks on energeetika arengu planeerimine, energiaturu, alternatiivsete energiaallikate kasutamine ning suurte süsteemide optimeerimine.
  • Elektriajamite ja jõuelektroonika instituudis tegeletakse elektrienergia muundamise, salvestamise ning energiatarbimise juhtimisega. Uuteks suundadeks on lokaalsete elektrivõrkude ning nutikate elektritarbijate ja elektertranspordi tehnoloogia arendamine.
  • Mäeinstituut on seotud rakendusgeoloogia ja maavarade kaevandamisega.
  • Elektrotehnika aluste ja elektrimasinate instituudis käsitletakse elektrimasinaid, elektrotehnoloogiat, elektromagnetilist ühilduvust, elektrimõõtmisi ning -välju.

Kontakt:

Tõnu Lehtla, tel + 372 6 203 704, tlehtla@staff.ttu.ee

Ivo Palu, + 372 6 203 769, ivo.palu@ttu.ee

Kodulehekülg: www.ttu.ee