• Eesti
  • English

Eesti Maaülikool

emuAndres Annuk, Eesti Maaülikooli  Tehnikainstituudi energeetika osakonna juhataja: „Osalemine tuuleenergia klastris annab energeetika osakonna töötajatele enam võimalusi rakendada oma teadmisi praktikas ning leida uusi koostööpartnereid.”

Eesti Maaülikooli energeetika osakonna peamine tegevus on valmistada ette bakalaureuse, magistri ja doktorikraadiga spetsialiste energeetika alal.  Teadussuunad on tuuleenergeetika, integreeritud energiasüsteemid, päikese soojusenergeetika, soojusprotsesside modelleerimine, infraheli. Energeetika osakonnas on automaatika, tuuleenergeetika, päikese soojuspaneelid ja soojuspumpade teaduslaborid. Peamine teadusteema on tuulejõuseadmetete integreerimine energiasüsteemidesse.

Kontakt:
Andres Annuk, tel +372 73 133 22, mob +372 55 682 624, fax +372 73 133 34, e-mail andres.annuk@emu.ee

Kodulehekülg: www.emu.ee