• Eesti
  • English

Klastrite arendamise programm

EL_Regionaalareng_vertikaal

Klaster on:

  • ettevõtjate ning teiste partnerite vaheline kooslus, kes sarnast majandushuvi jagades viivad ellu klastri algatusi;
  • ühise tegevuse elluviimine ja pikaajalise koostöö arendamine, mis on suunatud klastrisse kuuluvate ettevõtete konkurentsivõime ja kasumlikkuse tõstmisele;
  • ettevõtete tihedam võrgustumine – koostöö tehnoloogiainnovatsiooni valdkonnas.

Klastrite arendamise programmi kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Klastrite arendamise toetuse eesmärgid on:
suurendada ettevõtete lisandväärtust ning uute toodete-teenuste ja ekspordikäivet;
edendada koostööd sama ja eri sektorite ettevõtete vahel ning ettevõtete ja teadusasutuste vahel.

Rohkem infot leiab EAS kodulehel